Legal English

Popraw swoje słownictwo prawnicze i rozumienie tekstów pisanych przy użyciu żargonu, którym posługują się prawnicy w Wielkiej Brytanii i USA. Podręcznik Legal English składa się z 20 rozdziałów i obejmuje elementy różnych dziedzin prawa, w tym praw człowieka, międzynarodowego prawa publicznego, prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej oraz prawa rodzinnego. Oprócz ćwiczeń na słownictwo, składnię zdaniową i angielskie czasy, każdy rozdział składa się z oddzielnego słowniczka z wyjaśnieniami oraz klucza odpowiedzi.
Przygotowane przez prawnika i nauczyciela języka angielskiego artykuły oraz towarzyszące im ćwiczenia osadzone są w kontekście życia codziennego. Podręcznik zawiera 180 zadań leksykalnych i ponad 400 wyrażeń prawniczych oraz 80 czasowników frazowych używanych w kontekście biznesowym.
Pozycja ta dedykowana jest zarówno dla uczących się języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, jak i nauczycieli branżowych kursów językowych B2-C2.