Artykuł opublikowany 04-05-2022

Albumy o Legii Cudzoziemskiej przedstawiały srogich, niedostępnych ludzi. Fotograf odjeżdżał i zaczynała się zabawa.