Krzyżówki to znana forma rozrywki intelektualnej bazującej na pamięci, ale wymagającej także kojarzenia i poszukiwania różnych informacji.

Uczniowie, rozwiązując krzyżówki:
* przypominają sobie wiedzę zdobytą na lekcjach,
* powtarzają wiadomości w różnych ujęciach i zastosowaniach,
* poszukują nowych informacji potrzebnych do rozwiązania, poszerzając w ten sposób posiadany
zasób wiedzy,
* postrzegają znane fakty i zjawiska w różnorodnym kontekście.

Nauczyciel może wykorzystywać krzyżówki do podsumowań lekcji, do organizowania pracy grupowej uczniów w trakcie zajęć lub do zlecania ich jako zadania domowe.

Niniejszy zbiór 100 krzyżówek składa się z 10 rozdziałów związanych z kolejną tematyką ujętą w 10 działach Podstawy programowej chemii dla szkoły podstawowej. Poza oczywistą terminologią chemiczną, wykorzystywane są tu także symbole, wzory oraz równania chemiczne. Dodatkowym walorem Zbioru jest obecność słownictwa angielskiego w odniesieniu do wybranych haseł. W celu ułatwienia Uczniom rozwiązywanie zadań, zamieszczony został podręczny Słowniczek wybranych terminów. Dla ułatwienia Nauczycielom doboru krzyżówki do aktualnej tematyki lekcyjnej, zamieszczone zostało Powiązanie krzyżówek z programem nauczania.

Zbiór recenzowała dr Justyna Staluszka – nauczycielka chemii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, współautorka serii podręczników i zbiorów zadań dla uczniów szkoły ponadpodstawowej, egzaminatorka chemii na egzaminie maturalnym z tego przedmiotu w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
Z recenzji: „dla uczniów zainteresowanych chemią, Zbiór stanowi formę służącą utrwalaniu ich wiedzy, a dla pozostałych, może być sposobem na zaprzyjaźnienie się z tym przedmiotem.”

Kategoria:

Opis

Dr Maria Koszmider posiada duże doświadczenie w zakresie nauczania chemii (metodyk w placówce doskonalenia nauczycieli) oraz kształcenia ogólnego (wykładowca w uczelni pedagogicznej). Jest autorką programów nauczania, przewodników metodycznych dla nauczycieli, podręczników chemii oraz zbiorów zadań dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Sprawdź nasze inne książki