Bibliografia w pracy naukowej

Bibliografia w pracy naukowej Bibliografia, czyli pogrupowany i uporządkowany wykaz (alfabetyczny, czasami chronologiczny lub merytoryczny), który umożliwia weryfikację treści oraz odsyła do znawców tematyki i dzieł o podobnej treści. Pisząc pracę naukową, zawodową, popularnonaukową czy podręcznik, korzystasz nie tylko ze swoich badań, ale czerpiesz informacje i dane z prac innych autorów. Bez względu na sposób […]