Książka o ranach tak głębokich, że sięgają serca..