Dystrybucja książki

Dystrybucja książki. Autor, który napisał książkę, stoi przed szeregiem wyborów. Może szukać tradycyjnego wydawcy lub zdecydować się na samodzielne wydanie swojej książki. Korzyści z tego drugiego rozwiązania opisaliśmy tutaj. Niezależnie od rodzaju wydawcy dystrybucja książki odbywa się poprzez: Dystrybutorów ‒ zarówno wydawnictwa tradycyjne, jak i selfpublishingowe korzystają z tych samych dystrybutorów. Polski rynek opanowało kilku […]