Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy

Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy „Nie” jest partykułą przeczącą, czyli nieodmienną częścią mowy. Z innymi częściami mowy piszemy ją razem/łącznie albo oddzielnie/osobno. Warto przyswoić sobie kilka zasad, żeby nie popełniać błędów przy jej zapisie.  PARTYKUŁĘ „NIE” PISZEMY ŁĄCZNIE Z: • Rzeczownikami, np. nienawiść, niesprawiedliwość, nieuczeń, nieczytanie.  ALE: • Z nazwami własnymi „nie” zapisujemy z łącznikiem, […]