Kiedy właściwie postawić przecinek? cz.1

Kiedy postawić przecinek? Przecinek to znak interpunkcyjny, który przysparza najwięcej trudności, bo oczywiście jest najczęściej używany. Nie będę tłumaczyć wszystkich zasad dotyczących jego użycia. Wybiorę te, w których najczęściej popełniacie błędy i które najczęściej spotykam w różnych tekstach.  1. Przecinek w zdaniach nadrzędno-podrzędnych. Kiedy mamy zdanie złożone podrzędnie, czyli takie, którego jedna część uzupełnia drugą, […]

Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy

Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy „Nie” jest partykułą przeczącą, czyli nieodmienną częścią mowy. Z innymi częściami mowy piszemy ją razem/łącznie albo oddzielnie/osobno. Warto przyswoić sobie kilka zasad, żeby nie popełniać błędów przy jej zapisie.  PARTYKUŁĘ „NIE” PISZEMY ŁĄCZNIE Z: • Rzeczownikami, np. nienawiść, niesprawiedliwość, nieuczeń, nieczytanie.  ALE: • Z nazwami własnymi „nie” zapisujemy z łącznikiem, […]